Concert de JovesPV – Compromís!

Concert de JovesPV – Compromís!

Si vols que el concert de JovesPV-Compromís es realitze aquest any (2016) a la teua comarca o municipi, només has de presentar-te (fins al 8 de març), plenant  aquest formulari i adjuntant l’acord de l’assemblea en el que s’aprova presentar-vos a l’organització del concert.

Totes les comarques i municipis de l’organització poden presentar-se al concurs.

Per a la tria del lloc, valorarem:

  • Realització de concert en dades assenyalades.
  • No solapar el nostre concert amb altres.
  • Implicació de col·lectius (quanta més participació millor).
  • Cogestió del concerts amb altres entitats.
  • Condicions tècniques dels llocs presentats.
  • Cost de les propostes presentades.

La Comissió farà una primera varemació dels projectes presentats, després farà visita a les tres candidatures amb major puntuació per tal de comprovar que les dades aportades, corresponen amb la realitat.

El dia 16 de març, comunicarem el resultat a totes les candidatures i després es faran públics per a la resta de l’organització. 

El concert s’organitzarà de manera conjunta entre la comarca o municipi triat i la Comissió d’esdeveniments de JovesPV-Compromís.

Link de descàrrega del Reglament: https://drive.google.com/file/dd/0B9MAnokwvHppTM1BQV2xmQTc5anc/view?usp=sharing

Link de descàrrega de les Bases i Condicions: https://drive.google.com/file/d/0B9MAnokwvHpTekNTUmVmN0pBV00/view?usp=sharing

Per a qualsevol dubte que puga sorgir, us recomanem contactar-nos al mail comunicacio@jovespv.org.

Coordinadora Nacional de Joves del País Valencià – Compromís.